Audit

Serviciile de audit pe care le oferim sunt :

 • Audit financiar al situatiilor financiare anuale;

 • Misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale, a celor consolidate sau a situatiilor financiare interimare;

 • Alte misiuni si servicii profesionale in conformitate cu standardele internationale in domeniu si cu reglementarile adoptate de CAFR;

 • Audit intern;

 • Auditare fonduri structurale.

Audit Statutar

Acest serviciu se adreseaza organizatiilor cu gandire de performanta care trebuie sa realizeze un audit statutar. In aceasta situatie, auditorii nosrii abordeaza conform Standardelor de Audit International activitatea clientului si ofera acestuia o serie de optiuni de dezvoltare si de administrare a riscurilor afacerii.

Analizand in detaliu aspectele importante in acest sens, auditorul, pe baza procedurilor de auditare efectuate si a respectarii codului de etica, emite o opinie independenta privind situatiile financiare ale clientului.

Pentru o relatie optima in acest sens:

 • Vom fi in legatura permanenta pe durata intregului an;
 • Vom face analiza contabilitatii manageriale pentru a intelege evolutia companiei dumneavoastra.

Audit Fonduri Europene

Prin acest serviciu, auditorii Companiei noastre ofera managerilor o imagine tehnica asupra modului in care s-au desfasurat finantarile din fonduri europene. Procedurile de auditare sunt conforme cu prevederile Standardelor Internationale de Audit aplicabile. Lucrarile de audit se efectueaza conform contractelor de finantare si tinandu-se cont de termenele de transmitere a rapoartelor catre organismele de finantare.
Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor europene, cu toate acestea doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuililor efectuate cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.
Totodata, auditul verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si confirma eligibilitatea sumelor solicitate la rambursare. Auditorul poate efectua recomandari privind modul de imbunatatire a activitatii in cadrul proiectului. Chiar si in cazul companiilor mai mici care gestioneaza proiecte cu finantare europeana, acest serviciu este deosebit de util, verificand eligibilitatea cheltuielilor si modul de utilizare fondurilor.
Auditorii au obligaţia şi responsabilitatea de a parcurge toate etapele realizarii unei astfel de proiect: planificarea, controlul si tinerea evidentei, evaluarea sistemelor de contabilitate si controlul intern, probele de audit, raportarea. Dupa aceste etape, auditorul emite un raport privind modul de respectare a clauzelor de finantare si este responsabil cu raportarea asupra respectarii contractului. Daca organizatia care a primit fondurile are anumite cerinte speciale referitoare la audit, auditorii fac referire si la aceste cerinte.

Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:

 • Analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor;
 • Verificarea folosirii sumelor primite ca avans;
 • Auditul conturilor tertelor parti;
 • Confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul Proiectului;

Audit Intern

Responsabilitatea managementului este aceea de a proteja activele organizatiei. Procedurile stricte de management al riscului sunt intocmite pentru a ajuta managementul sa puna bazele unei aparari tactice a companiei.

Organizatia noastra va poate ajuta sa va eliberati de aceste responsabilitati si sa va cresteti eficienta afacerii dumneavoastra prin serviciile de audit intern si prin verificarile sistemelor de afaceri.

Munca noastra va consta in:

 • Identificarea metodelor de intarire si imbunatatire a politicilor si procedurilor operationale;
 • Evaluarea eficientei utilizarii activelor;
 • Realizarea proceselor importante si asigurarea ca ele functioneaza in mod eficace;
 • Asigurarea ca programul existent de control este respectat;
 • Identificarea punctelor slabe in practicile curente si oferirea de sfaturi practice in vederea imbunatatirii activitatii.

Solicită Consultanță