Soluții pentru nevoile fiecărui business

Contabilitatea este știința stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoașterea și gestiunea activelor”…

Auditul Financiar este activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situațiilor financiare…

Întocmirea Dosarelor de Personal; Întocmirea şi depunerea declarațiilor privind obligațiile aferente drepturilor de personal;

Consultanța încearcă sa răspundă necesităților financiare ale clienților, persoane fizice cât și juridice prin indicarea resurselor…

Aveți nevoie de o soluție personalizată?

Nu regăsiți în oferta noastră ceea ce aveți dumneavoastră nevoie? Nicio problemă, contactați-ne și vom găsi o soluție pentru dumneavoastră!

Cu noi puteți lua deciziile înțelepte

Oferim servicii contabile pentru orice tip de afacere.

Firme Mici și Medii (IMM)

 • Evidența contabilă corectă și la zi, care reflectă situația reală a întreprinderii și permite luarea unor decizii informate.
 • Servicii de salarizare, care asigură calcularea corectă a salariilor, contribuțiilor sociale și impozitelor, precum și întocmirea și depunerea documentelor necesare la autoritățile competente.
 • Consultanță financiară, care oferă sfaturi și soluții pentru optimizarea fluxurilor de numerar, gestionarea datoriilor, accesarea fondurilor și investițiilor, precum și pentru planificarea și controlul bugetar.
 • Consultanță fiscală, care oferă asistență în aplicarea legislației fiscale, în alegerea formei de impozitare, în stabilirea obligațiilor fiscale și în evitarea riscurilor și sancțiunilor.
 • Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, care oferă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, situației financiare și rezultatului exercițiului, în conformitate cu standardele naționale și internaționale de contabilitate.

Firme Mari

 • Evidența contabilă corectă și la zi, care respectă standardele naționale și internaționale de contabilitate, cum ar fi Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
 • Servicii de audit, care asigură verificarea și certificarea situațiilor financiare, precum și identificarea și remedierea problemelor și deficiențelor contabile.
 • Consultanță fiscală, care oferă asistență în aplicarea legislației fiscale, în alegerea formei de impozitare, în stabilirea obligațiilor fiscale și în evitarea riscurilor și sancțiunilor.
 • Consultanță financiară, care oferă sfaturi și soluții pentru optimizarea fluxurilor de numerar, gestionarea datoriilor, accesarea fondurilor și investițiilor, precum și pentru planificarea și controlul bugetar.
 • Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, care oferă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, situației financiare și rezultatului exercițiului, în conformitate cu standardele naționale și internaționale de contabilitate.

Persoane Fizice Autorizate (PFA)

 • Evidența contabilă corectă și la zi, care respectă standardele și normele în vigoare, în funcție de sistemul de impunere ales (real sau normă de venit).
 • Servicii de facturare, care asigură emiterea și înregistrarea facturilor, precum și întocmirea și depunerea documentelor necesare la autoritățile competente.
 • Consultanță fiscală, care oferă asistență în aplicarea legislației fiscale, în alegerea formei de impozitare, în stabilirea obligațiilor fiscale și în evitarea riscurilor și sancțiunilor.
 • Consultanță financiară, care oferă sfaturi și soluții pentru optimizarea fluxurilor de numerar, gestionarea datoriilor, accesarea fondurilor și investițiilor, precum și pentru planificarea și controlul bugetar.
 • Întocmirea și prezentarea declarațiilor fiscale, care oferă o imagine fidelă, clară și completă a veniturilor, cheltuielilor și rezultatului fiscal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Clienții Noștri

SkinMagia - Beauty Shop

Solicită Consultanță