Contabilitatea este știința stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoașterea și gestiunea activelor…

Auditul financiar este activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situațiilor financiare…

Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal; Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal;

Consultantul financiară încearcă sa răspundă necesităților financiare ale clienților, persoane fizice cât și juridice prin indicarea resurselor

Înmatriculări societăţi comerciale -alte operaţiuni conexe
 • Asociere în participaţiune;
 • Preluări de firme;
 • Restructurare de capital;
 • Înregistrare şi radiere sucursale, filiale, puncte de lucru;
 • Fuziune şi achiziţii companii;
 • Dizolvare şi lichidare companii;
 • Cesiune (cumpărare şi vânzare) de acţiuni şi părţi sociale;
 • Transformare juridică (S.R.L., S.A., etc.);
 • Suspendare temporară a activităţii companiilor;
 • Excludere şi retragere asociaţi;
 • Numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • Prelungire sau reducere durată de funcţionare a companiilor;
 • Majorare sau reducere de capital social;
 • Aporturi şi reevaluarea capitalului social (natura, moneda);
 • Modificări ale obiectului de activitate (adăugare, reducere, codificare);
 • Înregistrarea sau modificarea de embleme, schimbarea de denumire a companiilor;
Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei afaceri
 • Realizarea procedurilor de înregistrare a unei firme noi sau de modificare în structura unei firme existente;
 • Asistenţă privind realizarea unei investiţii în România;
 • Întocmirea de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate.
Impozite şi taxe
 • TVA;
 • Impozit pe profit/venit;
 • Impozit pe dividende;
 • Consultanţă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dvs;
 • Asistentă în vederea evitării dublei impuneri a venitului;
 • Optimizarea impozitelor de plata şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare.
Expertiza contabilă
 • Verificarea gestiunii Administratorului din care să rezulte sumele încasate, destinaţia acestora şi plăţile efectuate;
 • Verificarea tuturor Registrelor prevăzute de lege pentru toate formele de persoane juridice;
 • Evidenţierea şi achitarea obligaţiilor către Stat rezultate din activitatea contabila;
 • Încasarea şi achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit;
 • Respectarea normelor legale în vigoare în ceea ce priveşte avizele şi aprobările necesare Administratorului pentru efectuarea plăţilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente;
 • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii;
 • Verificarea legalităţii calculului, efectuat de Administrator în stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de către furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată şi cine se face vinovat de producerea lor;
 • Verificarea tuturor sumelor încasate în numerar de Administrator, confruntându-se copiile chitanţelor cu Registrul de Casa, a plăţilor curente efectuate de Administrator către furnizorii de servicii, legalitatea lor, şi dacă în condiţiile în care persoana juridică avînd de plată mari restanţe/penalităţi la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a păstrat banii în casă fără a plăti furnizorii de servicii;
 • Regăsirea în evidenţe a unor plăţi mai mari/mici decât sumele încasate în perioada respectivă;
 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice şi persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispoziţiilor legale.
Servicii profesionale de evidenţă contabilă
 • Contabilitate financiara şi de gestiune;
 • Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare;
 • Întocmirea situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale;
 • Elaborarea balanţei de verificare lunară;
 • Întocmirea bilanţului contabil, a declaraţiilor privind taxele şi impozitele, a fişelor fiscale;
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Verificarea şi certificarea bilanţului contabil;
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
Consultanţă şi asistenţă
 • Analiza fluxurilor financiare şi a situaţiei cash-flow-ului;
 • Analiza situaţiei datoriilor şi creanţelor;
 • Consultanţă pentru efectuarea operaţiunilor de divizare, fuziune, lichidare.
Servicii de personal – salarizare
 • Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal;
 • Întocmirea, depunerea şi urmărirea dosarelor de personal;
 • Întocmirea şi depunerea statelor de plată a salariilor;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal;
 • Elaborarea fişelor fiscale;
 • Servicii de recrutare, selecţie şi plasare personal.
Management de proiect
 • Analiza mediului de afaceri şi a oportunităţilor de finanţare nerambursabila (Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, Agenţia Sapard);
 • Prestarea activităţilor specifice de Management de Proiect pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă europeană.
 • Serviciile se pot oferi sub formă de pachete ( vezi oferta ) sau parţial în funcţie de opţiunea clientului.

Pachetele de servicii prezentate aici au caracter orientativ, ele fiind explicit stipulate în contractul de prestări servicii.

14

nov.
Modificarile Codului fiscal au fost aprobate de Guvern si vor intra in vigoare de la 01.01.2018. Contestatiile mediului de afaceri si sindicate au fost in zadar. Cateva dintre cele aprobate: Contributiile ...

18

oct.
Monitorul Oficial nr. 813 din 13.10.2017 OpANAF nr. 2927/2017 privind aplicarea şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA În Monitorul Oficial din 13.10.2017 a fost publicată procedura ...

Contact lateral

[si-contact-form form=’1′]